Onze missie

Een school waar beweging in zit.

Ieder kind is uniek. In een veilig en gezond klimaat zorgen we zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen stemmen we ons handelen af op de drie basisbehoeften, relatie, competentie en autonomie van het kind. De basis voor het goede handelen ligt in het vertrouwen en het bewustzijn van de wederzijdse afhankelijkheid.

Hiertoe

  • Praten we regelmatig met kinderen over hoe ze kijken naar hun ontwikkeling.
  • Nemen we vragenlijsten af om te zien hoe het in onze groepen is gesteld met het welbevinden en de betrokkenheid.
  • Zijn onze leerkrachten niet alleen instructeurs maar vooral coaches.
  • Zijn onze leerkrachten kindgericht en betrokken, ervaren en op ontwikkeling gericht.
  • Is er een sfeer op school die getuigt van respect en onderling vertrouwen.
  • Is er een omgeving waarin kinderen hun leerkansen optimaal kunnen benutten.

Daardoor creëren we

  • dat ieder kind zich gewaardeerd voelt,
  • dat bij ieder kind het zelfvertrouwen toe neemt,
  • dat ieder kind een steeds grotere behoefte krijgt om zelfstandig taken uit te voeren,
  • dat ieder kind met plezier naar school gaat.

De basis hiervoor is veiligheid. Ieder kind heeft veiligheid nodig om tot leren te kunnen komen.

een school waar beweging in zit

De school schept didactische, sociale en pedagogische voorwaarden die het gevoel van veiligheid bevorderen, waardoor kinderen er optimaal kunnen functioneren en hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Er wordt structureel gezorgd voor rust en ordelijkheid in het gebouw en op het schoolplein. De geboden structuur draagt sterk bij aan een veilig schoolklimaat. Vanuit een positieve kijk op kinderen en met adequaat vakmanschap willen we kinderen begeleiden, kennis overdragen en vaardigheden aanleren. Ook willen we de kinderen een sportieve en gezonde schoolomgeving bieden. Een sportieve en gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan sport, voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school. Ook streven wij er naar om 3x per week te bewegen / sporten.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.