Geschiedenis

De geschiedenis van de Cees Wilkeshuisschool.

Cees Wilkeshuis
Cees Wilkeshuis

Cornelis Wilkeshuis werd in 1896 geboren in Harlingen. Na het doorlopen van de kweekschool in Haarlem en het vervullen van diverse banen in het onderwijs vestigde hij zich in 1932 met zijn vrouw in Deventer. Daar gaf hij onder andere les op de landbouwhuishoudschool Nieuw-Rollecate.

Landelijke bekendheid

Al in de jaren twintig was Wilkeshuis begonnen met publiceren. Eerst was dat poëzie voor literaire tijdschriften. Landelijke bekendheid kreeg hij door zijn Cursiefjes in het onderwijsblad De Vacature, waaraan hij vanaf 1946 tot zijn overlijden verbonden was. Als schrijver noemde hij zich Cees Wilkeshuis.

Kinderboeken

Onder invloed van zijn omgang met kinderen kwamen er al snel bijdragen in jeugdtijdschriften en pedagogische vakbladen. Zijn eerste kinderboek, Het gezin aan de Veenplas, verscheen in 1936. Het werd, met een onderbreking gedurende de oorlogsjaren, gevolgd door minstens 50 titels waarvan een deel vertaald werd. Verder schreef Wilkeshuis poëzie, toneelstukjes en hoorspelen voor kinderen. Bijna iedereen die opgroeide in de periode 1940-1980, moet in zijn jeugd, bewust of onbewust, in aanraking zijn gekomen met het werk van deze veelzijdige schrijver.

Internationale erkenning

Ook op het gebied van pedagogiek, psychologie en wijsbegeerte verschenen er veel publicaties van zijn hand, en in 1963 werd Wilkeshuis naar aanleiding van de herdruk van De gekroonde Stokvis de Culturele prijs van de stad Deventer, de Gulden Adelaar, toegekend voor zijn hele oeuvre.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.