Buitenschoolse opvang

De verantwoordelijkheid van school.

Buitenschoolse opvang: de verantwoordelijkheid van school. Vanaf augustus 2007 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen. De scholen hebben geïnventariseerd of er behoefte is aan BSO en welke vorm van opvang ouders willen.

Voor de kinderen van de Cees Wilkeshuisschool is de BSO (Sam&Abeltje) gerealiseerd binnen het gebouw van de school. Zij verzorgen ook het peuterspelen binnen onze school. De BSO wordt verzorgd door Sam & Ko (Sam & Abeltje) . Dit is een onderdeel van de Rastergroep.

Brinkgeverweg 3
7401 JB Deventer
Telefoon: 0570-857100
E-mail: info@samenko.nl
Website: www.samenko.nl/locaties/samenabeltje.html

In de wijk zijn ook andere aanbieders actief. U bent vrij om, indien u dit wenst, zelf een BSO te kiezen. Maar een opvang binnen ons gebouw is natuurlijk wel handig. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang vragen we uw kind aan te melden bij de opvangorganisatie van uw keuze. U kunt u ook rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of uw kind inschrijven.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.