Brede school 'de Zandweerd'

Samenwerkende organisaties met één gedeelde (pedagogische) visie.

Samen met de RK basisschool Adwaita stuurt onze school de brede school 'de Zandweerd' aan. Wij doen dat in samenwerking met andere partners, zoals de BSO en het peuterspelen van Sam&Ko.

Wat is een brede school?

Een brede school is een voorziening van samenwerkende organisaties waar verschillende activiteiten gecoördineerd worden op basis van één gedeelde (pedagogische) visie. Het doel van een brede school is het activeren en ondersteunen van kinderen en jongeren bij de ontwikkeling en het benutten van hun eigen kracht en talenten op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en creatief vlak. Daar wordt door de samenwerkende partijen vanuit verschillende invalshoeken aan bijgedragen; zij versterken elkaar op basis van hun specialiteit en bundelen hun krachten.

Brede school 'de Zandweerd' werkt samen met Raster, Sportbedrijf Deventer, en het kunstencentrum de Leeuwenkuil.

Code Z

Een van onze speerpunten is het hanteren van één pedagogische lijn binnen de Zandweerd; Code Z. De insteek hierbij is respect, veiligheid, samenwerken en spel.

Dit komt vooral ten uitvoering bij de lessen toneel/dans en sport, die zowel onder schooltijd als na schooltijd op beide scholen worden aangeboden.

Kindcentrum

De partners willen de brede school laten doorgroeien naar een kindcentrum Zandweerd. Een kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dat de gehele dag open is en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt. Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang.

Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Daarnaast kan een kindcentrum, afhankelijk van de lokale situatie en wensen, ook andere voorzieningen als zorg, welzijn, cultuur en sport aanbieden. Dit geeft kinderen rust in hun dagprogramma en het maakt het voor de ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en hun werk overdag te combineren.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.