Aanmelden van leerlingen

Welkom op onze school.

De schoolbesturen in Deventer hebben in 2012 een convenant afgesloten waarbij het in de eigen wijk naar school gaan uitgangspunt is. Het accent daarbij is het behouden en versterken van de kracht van de buurtschool. De school is een belangrijke bindingsfactor in de buurt of de wijk. Vanuit dit perspectief is de school een afspiegeling van de buurt of wijk en bevordert de integratie van diverse bevolkingsgroepen in een buurt of wijk.

De gemeente is tevens van mening dat de capaciteit van de bestaande scholen op die wijze het best wordt ingezet. Tevens zijn er afspraken gemaakt over centrale aanmelding van leerlingen. Kinderen moeten in het jaar voorafgaande van het jaar waarin ze 4 jaar worden voor 1 maart worden aangemeld bij de voorkeursschool. Ouders ontvangen hierover tijdig bericht van de gemeente. Verder ontvangen ouders een brochure van de gemeente waarin alle Deventer basisscholen zich per wijk presenteren. Hierin zijn de aanmeldregels opgenomen.

Het aanmelden

Wanneer u uw kind bij onze school wilt aanmelden, neemt u als ouders rechtstreeks, telefonisch of via bovenstaand afsprakenformulier contact op met de directeur of onderbouwcoördinator. Er wordt dan een afspraak gemaakt om met uw kind op onze school te komen kijken en u informatie te geven. Door middel van het invullen van een inschrijfformulier geeft u uw kind daarna officieel op. U krijgt dan van de school een bevestiging van inschrijving.

Voordat uw kind op zijn of haar vierde verjaardag op school komt, nodigt de leerkracht ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er o.a. afspraken gemaakt om 10 ochtenden te komen wennen (Dit geldt niet voor leerlingen die de 3+ klas bezoeken bij ons op school, deze kinderen stromen direct in). Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is, gaat uw kind hele dagen naar school. Wanneer uw kind op een kindercentra heeft gezeten, krijgt uw kind een onderwijskundig rapport mee. Er vindt een korte overdracht plaats tussen de school en de instantie waar het kind vandaan komt. Eventuele behandelingen kunnen dan op school direct worden doorgezet.

Voor kinderen met een vve-indicatie vindt er een 'warme' overdracht plaats tussen school, de instantie waar het kind vandaan komt en ouders. Tijdens deze overdracht wordt informatie doorgegeven en besproken van het kind. Op deze manier kunnen we als school zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes van de leerling.

Verhuizing

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen op de Zandweerd en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom. De school schrijft een leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs kan volgen.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.