Praktische informatie

Oudergesprekken

We spreken u als ouders minimaal twee keer per schooljaar persoonlijk én natuurlijk meer als daar aanleiding toe is. In alle groepen is er een startgesprek. In groep 3 t/m 8 zit het kind hierbij. Bij het eerste rapport(folio) is er een 10-minutengesprek. Daarnaast kunnen we ook een afspraak maken als wij of de ouders dat belangrijk vinden.

 

Parro-app

Via onze school-app PARRO krijgen ouders actuele informatie. Elke groep heeft bovendien een eigen omgeving waarin we delen waar de kinderen mee bezig zijn. Via de Parro-app kunnen ouders zich opgeven voor 10-minutengesprekken en nieuwsbrieven ontvangen.

 

Ouderbijdrage

De grootste bijdrage die u als ouders kunt leveren, is uw kind begeleiden bij het leren.

Bijvoorbeeld door het te helpen met huiswerk. Te praten over dingen die uw kind bezighouden. Of samen naar het bos te gaan.

Daarnaast vragen we 20 Euro als bijdrage voor activiteiten en feesten die we door het jaar heen organiseren.

 

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag hebben alle groepen dezelfde schooltijden:

8.30 uur tot 14.00 uur

 

Continurooster

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen overblijven en samen op school lunchen.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen het gebouw van de school zit BSO Sam&Abeltje. [link]

U bent natuurlijk vrij om zelf een BSO te kiezen.

 

Vakanties 2021-2022

herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
voorjaarsvakantie 28 februari t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022 (studiedag team)
Tweede Paasdag 18 april 2022
meivakantie 25 april  t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022