Praktische informatie

Oudergesprekken

We spreken u als ouders minimaal twee keer per schooljaar persoonlijk én natuurlijk meer als daar aanleiding toe is. In alle groepen is er een startgesprek. In groep 3 t/m 8 zit het kind hierbij. Bij het eerste rapport(folio) is er een 10-minutengesprek. Daarnaast kunnen we ook een afspraak maken als wij of de ouders dat belangrijk vinden.

 

Parro-app

Via onze school-app PARRO krijgen ouders actuele informatie. Elke groep heeft bovendien een eigen omgeving waarin we delen waar de kinderen mee bezig zijn. Via de Parro-app kunnen ouders zich opgeven voor 10-minutengesprekken en nieuwsbrieven ontvangen.

 

Ouderbijdrage

De grootste bijdrage die u als ouders kunt leveren, is uw kind begeleiden bij het leren.

Bijvoorbeeld door het te helpen met huiswerk. Te praten over dingen die uw kind bezighouden. Of samen naar het bos te gaan.

Daarnaast vragen we 20 Euro als bijdrage voor activiteiten en feesten die we door het jaar heen organiseren.

 

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag hebben alle groepen dezelfde schooltijden:

8.30 uur tot 14.00 uur

 

Continurooster

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen overblijven en samen op school lunchen.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen het gebouw van de school zit BSO Sam&Abeltje. [link]

U bent natuurlijk vrij om zelf een BSO te kiezen.

 

Vakantierooster 2022-2023

Studiedag maandag 26 september

Studiedag woensdag 12 oktober

Herfstvakantie 17 tot en met 23 oktober

Kerstvakantie vrijdag 23 december 12.00 uur tot en met zondag 8 januari 2023!

Studiedag maandag 13 februari

Piekdag dinsdag 14 februari

Voorjaarsvakantie zaterdag 25 t/m zondag 5 maart

Studiedag vrijdag 7 april

2e paasdag maandag 10 april

Koningsdag 27 april

Meivakantie zaterdag 29 april tot en met zondag 7 mei

Hemelvaartsweekend donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei

Pinkstermaandag 29 mei

Juni-vakantie zaterdag 17 juni tot en mat zondag 25 juni

Piekdag vrijdag 7 juli en maandag 10 juli

Zomervakantie vanaf donderdag 20 juli 14.00 uur.