Onderwijs

We leren de kinderen goed rekenen, lezen en schrijven. Net zo belangrijk vinden we het om ze te stimuleren hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Meer over ons onderwijs vindt u in onze schoolgids.

Vaardigheden

Vaardigheden leren de kinderen ’s ochtends via de Moetroute. Ze krijgen hoogwaardig onderwijs in:

  • Technisch lezen
  • Rekenen
  • Spelling en taalbeschouwing

Zo krijgen ze een goedgevulde rugzak. We motiveren kinderen om te leren door te starten vanuit een vraag.  Wat doen ze waarom in hun rugzak? De leerkracht geeft ze instructie en coacht ze bij het (ver)werken.

Persoonlijkheid

’s Middags gaan de kinderen het Magpad op. Ze ontdekken hun talenten en ontwikkelen hun eigen persoonlijkheid. Met elkaar onderzoeken ze een onderwerp dat betekenis heeft voor ze. Zo leren ze de wereld als een geheel lezen en verbanden leggen. Het Magpad bestaat uit:

  • Wereldoriëntatie
  • Filosofie
  • Muziek
  • Begrijpend lezen
  • Teksten schrijven
  • Werkstukken
  • Presentaties

Rapportfolio

In het rapportfolio zie je hoe een kind zich ontwikkelt. In het rapportdeel staan de resultaten van de kernvakken uit de Moetroute. In het foliodeel vind je de creatieve producten zoals spreekbeurten en werkstukken. Die heeft het kind gemaakt tijdens het werken aan de thema’s uit het Magpad.